Το κρεοπωλείο Τα σφαγεία

Η σφαγή των ζώων της φάρμας μας γίνεται υπό την επίβλεψη κτηνιάτρων επιστημόνων σε πιστοποιημένα σφαγεία των Ιωαννίνων που πληρούν τις αυστηρότερες συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.